De training

De training Sterker dan de kick

De training is opgebouwd uit tien bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst horen een aantal werkbladen. De werkbladen kun je downloaden onder DOWNLOADS. Deze werkbladen zijn waar nodig aangepast voor specifieke verslavingsvormen. Ook vind je onder DOWNLOADS een PowerPoint-presentatie voor een klinische les.

 

Vooraf: de klinische les

Bij het oproepen en versterken van autonome motivatie voor gedragsverandering speelt het netwerk van de cliënt een belangrijke rol. Dat geldt in het bijzonder voor de professionals in het netwerk. Het verdient dan ook de voorkeur om voorafgaand aan de eerste bijeenkomst het begeleidings- of behandelteam van de cliënt te informeren over verslavingsproblematiek en de inhoud van de training. Dat kan door middel van een speciaal ontwikkelde klinische les. Onder DOWNLOADS vind je een PowerPoint-presentatie om zo’n les vorm te geven.

 

Opbouw

De training bestaat uit tien bijeenkomsten die 45 tot 60 minuten duren. Iedere bijeenkomst is opgebouwd volgens een vaste structuur. De trainer start met een terugblik op de vorige bijeenkomst en het bespreken van de huiswerkopdracht. Vervolgens komt de nieuwe theorie aan bod, en wordt er geoefend. De training eindigt met een terugblik op de bijeenkomst en uitleg over de huiswerkopdracht.

In de trainershandleiding zijn twee bijlagen opgenomen. Daarin staat beschreven hoe de training geschikt gemaakt kan worden voor jongeren (bijlage 1) en groepen (bijlage 2).