Achtergrond

Voor normaal begaafde mensen met verslavingsproblematiek zijn er verschillende behandelingen voorhanden om hen te motiveren tot gedragsverandering. Die behandelingen sluiten helaas onvoldoende aan bij de mogelijkheden van mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Sterker dan de kick is een training om mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek te motiveren tot gedragsverandering.

Daarom is de training Sterker dan de kick ontwikkeld. Sterker dan de kick is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of mensen die functioneren op zwakbegaafd niveau die: a) verslaafd zijn aan genotsmiddelen, gamen of internetten; of b) door het overmatig gebruik (misbruik) hiervan in de problemen komen.

Het belangrijkste doel van de training is dat door het volgen van 10 (individuele) sessies gecontroleerde motivatie verandert in autonome motivatie (vanuit de zelfdeterminatietheorie). We spreken van autonome motivatie als mensen iets doen (bijvoorbeeld minder drugs gebruiken), omdat ze dat op zichzelf – of voor zichzelf waardevol of interessant vinden om te doen. Gecontroleerde motivatie komt tot stand door opgelegde consequenties (straffen en belonen) of door gevoelens van externe of interne druk (bijvoorbeeld schuld, angst en trots). Verder maakt de cliënt in de training een begin met het in beeld brengen van zijn eigen situatie ten aanzien van zijn gebruik.