Ontstaangeschiedenis

De training Sterker dan de kick is ontwikkeld door Dichterbij Kennisn@, in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tranzo, Tilburg University. De training is gebaseerd op de module ‘Omgaan met middelen en verslaving’ van De Borg en de ‘Trainingsmodule omgaan met verslaving’ van Stichting Liberman Modules. Bij de ontwikkeling van de training zijn ook ervaringen van professionals uit de zorg meegenomen. Daarnaast zijn diverse pilots uitgevoerd. Bovendien is aan mensen met een lichte verstandelijke beperking zelf gevraagd om mee te denken over de materialen en de trainingsopbouw.