Nieuws

Tweede druk Sterker dan de kick

Op 3 november 2016 is voor de eerste keer de Train de trainer cursus Sterker dan de kick aangeboden door RINO Zuid. Tijdens deze bijeenkomst is eveneens de nieuwe, tweede herziene druk van Sterker dan de kick gepresenteerd.  De inhoud en de opbouw van deze tweede druk van de trainershandleiding Sterker dan de kick is gelijk aan de eerste versie van de handleiding uit 2013. Op basis van de feedback van zowel mensen met een lichte verstandelijke beperking die de training hebben gevolgd als van trainers en ervaringsdeskundigen die als co-trainer met ons hebben samengewerkt, zijn een aantal onderdelen herschreven. Zo zijn de introductie van het G-schema in bijeenkomst 6 en de bijbehorende opdrachten en werkvormen aangepast. We hopen dat de training hierdoor nog beter aansluit bij de deelnemers. De herziene trainershandleiding is te bestellen via Contact.

Train de trainer cursus Sterker dan de kick op 3 november 2016

Mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn doorgaans minder geneigd middelen te gebruiken dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Echter, op het moment dat zij middelen gebruiken, is er vaker sprake van middelenmisbruik en –afhankelijkheid. Reguliere interventies voor de behandeling van middelenmisbruik en -afhankelijkheid voldoen niet aan de specifieke behoeften van mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Daarom is Sterker dan de kick ontwikkeld. RINO Zuid biedt een train de trainer cursus aan ten aanzien van Sterker dan de kick, om de deelnemers te leren om mensen met een lichte verstandelijke beperking vanuit zichzelf te motiveren om het gebruik of misbruik van middelen te veranderen. Aan bod komen:

– Het ontwikkelproces van Sterker dan de kick

– De principes die ten grondslag liggen aan de training (de zelf-determinatie theorie en motiverende gespreksvoering)

– Het bespreken van de trainingssessies van Sterker dan de kick

– Het praktisch oefenen van de principes en oefeningen uit de training door middel van rollenspellen.

Aanmelden voor deze train de trainer cursus, welke plaatsvindt op 3 november 2016 kan via de website van RINO Zuid.

Landelijke erkenning Sterker dan de kick

De erkenningscommissie langdurende zorg heeft de interventie Sterker dan de kick op 21 juli 2015 als goed onderbouwde interventie erkend.

De interventie Sterker dan de kick is ontwikkeld binnen Dichterbij Kennisn@, in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University), onder leiding van prof. dr. Petri Embregts. De interventie heeft tot doel om mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen vanuit zichzelf te motiveren tot gedragsverandering.

Als erkende interventie wordt Sterker dan de kick opgenomen in de databank van Vilans en wordt daarmee centraal en online toegankelijk voor professionals. In de toekomst worden erkende interventies tevens opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie: zie nieuwsartikel Vilans

Intervisiebijeenkomst Sterker dan de kick

Op 25 november 2014 heeft de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) in samenwerking met Dichterbij Kennisn@ een intervisiebijeenkomst georganiseerd. Vanuit verschillende zorgorganisaties waren mensen die met de training werken (of binnenkort mee van start gaan) aanwezig. De bijeenkomst werd enthousiast ontvangen door alle aanwezigen. In 2015 wordt hier zeker een vervolg aan gegeven.

Themamiddag ‘LVB en Verslaving’

Op 10 april 2014 heeft de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) een themamiddag ‘LVB en Verslaving’ georganiseerd. Dagvoorzitter was Petri Embregts. Trainer Annemarie Kroon heeft de training Sterker dan de kick gepresenteerd. Noud Frielink (onderzoeker) heeft de resultaten van het uitgevoerde evaluatieonderzoek gepresenteerd.