Onderzoekers

Prof. dr. P.J.C.M. Petri Embregts
Prof. dr. Petri Embregts is als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo) en bekleedt tevens de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Departement Medische en Klinische Psychologie i.s.m. RINO Zuid) aan Tilburg University. Petri Embregts is tevens directeur Behandelinnovatie en Wetenschap bij Dichterbij. Haar onderzoek richt zich met name op eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking, effectiviteit van trainings- en coachingsprogramma’s bij zorgverleners, zorgethiek en effectieve behandelingen.

Drs. Noud Frielink
Promovendus/Science Practitioner Tranzo (Tilburg University) en Dichterbij Kennisn@. Noud Frielink richt zich in zijn promotieonderzoek op het in kaart brengen en versterken van de autonome motivatie van mensen met een lichte verstandelijke beperking op het gebied van gedragsverandering.

Drs. Annemarie Kroon
Annemarie Kroon werkt als orthopedagoog bij Dichterbij STEVIG, waarbij ze de laatste jaren veel expertise heeft opgedaan rondom verslavingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.

Prof. dr. Carlo Schuengel
Prof. dr. Carlo Schuengel is hoogleraar Orthopedagogiek en hoofd van de afdeling Ontwikkelingspedagogiek, onderdeel van het EMGO+ Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg van de Vrije Universiteit Amsterdam. Carlo Schuengel is als tweede promotor betrokken bij het promotieonderzoek van Noud Frielink.